Tag: nowelizacja

Zmiany kodeksu karnego – surowsze kary i nowe przestępstwa

Jedną z podstawowych prawd, jakiej naucza polityka kryminalna jest, że o przestrzeganiu prawa nie decyduje surowość kary lecz jej nieuchronność. Obecny ustawodawca jakby nie znał tej zasady i wprowadził właśnie kolejne zmiany kodeksu karnego. Wprowadzone zmiany kodeksu karnego przewidują zaostrzanie kar w każdym wymiarze – długości kary, wysokości…

Posiedzenia niejawne – przyśpieszenie rozpoznania spraw czy ograniczenie praw strony

1 lipca 2023r. wchodzi w życie kolejna nowelizacja przepisów procedury cywilnej. Oczywistym celem niektórych zmian ma być odciążenie wymiaru sprawiedliwości i przyśpieszenie rozpoznawania spraw. Mają temu dopomóc posiedzenia niejawne

Przedawnienie roszczeń cywilnych – mediacja, próba ugodowa nie przerwie biegu przedawnienia

30 czerwca 2022r. wchodzą w życie zmiany przepisów określających przedawnienie roszczeń cywilnych. Zmianie ulegają przepisy określające jak na przedawnienie roszczeń cywilnych wpłyną mediacja i próba ugodowa.