Publikacje: Prawo administracyjne

Zmiana adresu zamieszkania w trakcie trwającego postępowania administracyjnego

  Zdarza się, iż w trakcie toczącego się już postępowania administracyjnego osoba składająca wniosek o wszczęcie  postępowania zmienia swój adres zamieszkania. Często w takich sytuacjach pojawia się pytanie: czy zmiana adresu powinna być zgłoszona do organu zajmującego się nasza sprawą i jak wpłynie to na toczące się już…