Prawo rodzinne Kraków

Twoje najosobistsze sprawy powinien prowadzić doświadczony adwokat rodzinny.

Problemy prawne, przytrafiające się nam w kontekście relacji rodzinnych, mogą wpłynąć na najważniejsze aspekty naszego życia. Wszelkie podjęte w tym zakresie decyzje często niosą za sobą konsekwencje finansowe i znacząco wpływają na relacje z dziećmi i innymi członkami rodziny. W niektórych przypadkach wystąpić mogą spory dotyczące wyceny określonej nieruchomości, sposobu podziału nieruchomości, kwestii związanych z działalnością w powiązanej firmie, wysokości alimentów, kontaktów dziećmi lub wszelkich umów przedślubnych, które mogły zostać podpisane. Doświadczony adwokat rodzinny z kancelarii PBKB  Adwokaci z Krakowa zapewni odpowiednie wsparcie i reprezentację prawną osobom stojącym w obliczu trudnych decyzji osobistych i finansowych wynikających z rozwodu, separacji, opieki nad dzieckiem, alimentów, podziału majątku, ustalenia pochodzenia dziecka i innych spraw powiązanych.

Naszą kancelarię wyróżnia wśród innych bogate doświadczenie w najtrudniejszych sprawach rodzinnych. Możecie Państwo przyjść do nas z każdym problemem z zakresu prawa rodzinnego. Pomagamy naszym klientom między innymi w następującym zakresie:

Sprawy rozwodowe

 • Rozwód bez orzekania o  winie,
 • Rozwód z orzekaniem o winie,
 • Rozwód z obcokrajowcem,
 • Sprawy o uznanie zagranicznego orzeczenia o rozwodzie.

Naszym klientom pomagamy w rozwiązywaniu wszelkich problemów finansowych które pojawiają się w związku z rozwodem (wspólne kredyty, wspólne inwestycje, długi nieautoryzowane przez drugiego małżonka). Dochodzimy praw wynikających z zawartych umów przedmałżeńskich i pozamałżeńskich. Jeżeli zajdzie taka potrzeba to zapewniamy sprawdzoną agencję detektywistyczną i pomoc psychologiczną. Staramy się działać tak, żeby każdy z naszych rozwodzących się klientów czuł, że ma nasze wsparcie na wszystkich etapach sprawy.

Małżeńskie sprawy majątkowe

 • Podział majątku wspólnego,
 • Przymusowe ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • Ustalenie nierównych udziałów we wspólnym majątku,
 • Rozliczenie nakładów poczynionych na majątek wspólny lub osobisty,
 • Pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem,

Dla naszych klientów szczegółowo identyfikujemy i wyceniamy wszystkie przedsięwzięcia i inwestycje, które wchodzą w skład majątku wspólnego. Ściśle współpracujemy z ekspertami, którzy ustalają wartość majątku. Zajmowaliśmy się podziałami majątku, którego wartość przekraczała 20 mln. zł.

Sprawy związane z ustaleniem władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem

 • Umowy dotyczące sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej,
 • Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka,
 • Zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • Uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 • Ograniczenie kontaktów z dzieckiem
 • Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
 • Zmiana wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej
 • Zakazanie kontaktów z dzieckiem
 • Wydanie dziecka
 • Porwania rodzicielskie

Korzystamy z naszego doświadczenia żeby pomóc Klientom ustalić priorytety i wspólne cele w sprawowaniu władzy rodzicielskiej oraz zapisać wszelkie wynegocjowane przez rodziców postanowienia dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, walczymy o prawa do kontaktów z dzieckiem, mając w pierwszej kolejności na uwadze dobro dziecka.

Sprawy o alimenty

 • Obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami,
 • Obowiązek alimentacyjny w stosunku do dziecka,
 • Przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
 • Wypłata wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka,
 • Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych,
 • Ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Świadczenie alimentacyjne może w sposób istotny wpłynąć na kondycję finansową strony zobowiązanej, jak i strony uprawnionej do świadczenia. Sprawy o alimenty mogą się wydawać czystą walką o dodatkowe pieniądze, jednak w swojej istocie jest to spór bardziej złożony. Wyzwaniem jest tu nie tylko skuteczne zapewnienie właściwego poziomu środków utrzymania, ale uświadomienie zwaśnionym stronom, że świadczenie alimentacyjne jest zarówno prawem jak i obowiązkiem od którego zależy przyszłość wspólnych dzieci oraz w dużej mierze dalsze relacje rodzinne. Nasz adwokat rodzinny może pomóc w sprawach alimentacyjnych zarówno w

Sprawy o separację

 • Separacja procesowa,
 • Separacja nieprocesowa.

Sprawy o przysposobienie – adopcję

 • Przysposobienie,
 • Rozwiązanie przysposobienia.

Pozostałe sprawy rodzinne

 • Ustalenie nieistnienia małżeństwa,
 • Zawarcie małżeństwa przez osobę bez wymaganego wieku,
 • Zawarcie małżeństwa przez osobę z chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym,
 • Zawarcie małżeństwa między powinowatymi,
 • Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • Ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa,
 • Ustanowienie opiekuna,
 • Ustanowienie kuratora.

Najnowsze publikacje

Odebranie dziecka zatrzymanego przez osobę nieuprawnioną – orzeczenie sądu

  W sytuacji, gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej, każde z rodziców może zwrócić się do sądu rodzinnego o odebranie dziecka zatrzymanego przez osobę nieuprawnioną. Jak wygląda procedura odebrania dziecka? Jakie orzeczenie może wydać sąd?

Wyłączenie małżonka od dziedziczenia [cz.1 – wytoczenie powództwa o rozwód]

  Przy dziedziczeniu ustawowym, zasadą jest, że w pierwszej kolejności dziedziczą dzieci i małżonek spadkodawcy. W przypadku małżonka, chodzi wyłącznie o formalny aspekt posiadania statusu małżonka. Kiedy możliwe jest wyłączenie małżonka „na papierze” od dziedziczenia?

Jakie kroki prawne można podjąć żeby pomóc uzależnionemu od alkoholu małżonkowi?

  Problem alkoholizmu to wbrew pozorom nie tylko problem w patologicznych i biednych rodzinach. Alkoholizm pojawia się i niszczy rodziny niezależnie od ich statusu społecznego i wieku osoby uzależnionej. Niestety co raz częściej pojawia się także i w życiu młodych osób, młodych małżonków.