Publikacje: Prawo upadłościowe

Warunkowe umorzenie zobowiązań – nowa możliwość oddłużenia konsumenta

  W marcu bieżącego roku weszły w życie nowe regulacje dotyczące upadłości konsumenckiej. Przepisy zakładają jeszcze większą niż dotychczas liberalizację tego rodzaju upadłości i wprowadzają, m.in. warunkowe umorzenie zobowiązań.

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy, kiedy jest to możliwe?

  Zgodnie z przepisami upadłość konsumencka co do zasady dotyczy jedynie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy nie mogą ogłosić upadłości gospodarczej. Co jednak z przedsiębiorcami spółek osobowych, którzy nie prowadzą już działalności gospodarczej?

Upadłość konsumencka – ogólne zasady i najistotniejsze informacje

  Bez cienia wątpliwości stwierdzić należy, iż możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej to świetna opcja – daje możliwość „wyjścia na prostą” wielu osobom która normalnie na to by nie miały szans. Wielu klientów zgłasza się do naszej kancelarii, aby dowiedzieć się czegoś więcej o możliwościach