Doradztwo prawne jakiego oczekujesz

Kancelaria PBKB Adwokaci oferuje doradztwo prawne m.in. z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy i prawa handlowego.

Rola prawnika może ograniczać się w konkretnej sprawie jedynie do doradztwa prawnego, czyli udzielenia porady prawnej, która może okazać się wystarczającą pomocą dla Klienta i pozwoli mu rozwiązać problem prawny.

Jednak w większości przypadków problemy Klientów wymagają aby pełnomocnik reprezentował ich interesy przed osobami trzecimi, organami i sądami. Reprezentacja Klienta przed osobami trzecimi przeważnie polega na wystosowaniu pisma zawierającego np. wezwanie do określonego zachowania (m.in. wezwanie do zapłaty, wezwanie do zaprzestania naruszeń) lub stanowisko i twierdzenia Klienta. Reprezentacja Klienta przed organami i sądami polega na udziale adwokata lub radcy prawnego w roli pełnomocnika procesowego w toczącym się postępowaniu (lub zainicjowaniu postępowania i udział w jego toku).

Dokumentem potwierdzającym umocowanie pełnomocnika do działania w imieniu Klienta jest pełnomocnictwo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego pełnomocnictwo może być albo pełnomocnictwem procesowym (ogólnym lub do prowadzenia poszczególnych spraw) albo pełnomocnictwem tylko do niektórych czynności procesowych. Niektóre sprawy wymagają pełnomocnictwa szczególnego, tj. do prowadzenia danej sprawy – np. w sprawach małżeńskich, w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi.

Jak umówić się na konsultację z prawnikiem?

W celu umówienia terminu konsultacji prawnej zapraszamy do kontaktu z sekretariatem: tel. 570-050-060, e-mail: biuro@pbkb.pl

Jak mogę zlecić prowadzenie sprawy?

Nie ma wymaganej formy zlecenia prowadzenia sprawy – może to nastąpić nawet telefonicznie. ALE! Niezbędne będzie podpisanie stosownych dokumentów: pełnomocnictwa lub / i umowy zlecenia usług prawnych.

Ile kosztuje prawnik?

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy ustalane jest indywidualnie z klientem i zależy od rodzaju sprawy, jej skomplikowania, nakładu pracy i wielu innych czynników. Wynagrodzenie ustalane jest najczęściej w trakcie wstępnej porady prawnej.