Prawo spadkowe Kraków

Prawnik od spraw spadkowych może pomóc w sprawnym i uczciwym uporządkowaniu spraw po zmarłym.

Strata najbliższej osoby łączy się nie tylko z psychicznym bólem lecz również wieloma praktycznymi problemami. Wśród nich jest niewątpliwie konieczność uporządkowania majątkowych spraw po zmarłym. Niezależnie od tego czy zmarły pozostawił testament czy tez nastąpi dziedziczenie według norm ustawowych spadkobiercy muszą dopilnować spraw spadkowych. Adwokaci Kancelarii PBKB doskonale znają zawiłości postępowań spadkowych oraz wiedzą w jaki sposób pomóc spadkobiercom w zabezpieczeniu ich praw.

W sprawach spadkowych udzielamy wsparcia zarówno przyszłym spadkodawcom jak i spadkobierom:

Pomoc prawna przyszłym spadkodawcom

Coraz więcej osób myśli o sprawach dziedziczenia jeszcze za życia. Jest to postępowanie niezwykle roztropne, bo umożliwia uniknięcie ewentualnych przyszłych nieporozumień pomiędzy spadkobiercami. W tym zakresie adwokaci Kancelarii PBKB mogą pomóc np. e sporządzeniu projektu testamentu

Pomoc spadkobiercom

Po śmierci osoby bliskiej spadkobiercy muszą podjąć odpowiednie kroki, aby zabezpieczyć swoje interesy. W pierwszej kolejności winni ustalić czy został sporządzony testament, jaki jest skład majątku i kto jest powołany do dziedziczenia. Dysponując tymi informacjami adwokat, biegły w sprawach spadkowych doradzi jakie oświadczenie spadkowe najlepiej złożyć.

Kancelaria PBKB może pomoc na każdym etapie postępowania spadkowego tj.

  • Zabezpieczenie spadku
  • Sporządzenie inwentarza po zmarłym
  • Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku
  • Dział spadku
  • Sprawy o zachowek

Niestety postępowania spadkowe, zwłaszcza w zakresie działu spadku nadal należą do długotrwałych i skomplikowanych. Biorąc udział w postępowaniach spadkowych naszym zadaniem jest ułatwić i przyśpieszyć postępowanie, tak aby reprezentowany spadkobierca uzyskał sprawiedliwe, satysfakcjonujące go rozstrzygnięcie.

Najnowsze publikacje

Ochrona dziedziczenia – czyli jak zabezpieczyć spadek

Ustawodawca wprowadził w przepisach ustaw liczne instytucje zmierzające do zapewnienia ochrony dziedziczenia. Celem jest zabezpieczenie rzeczy, praw majątkowych należących do spadkodawcy oraz praw spadkobierców. Jak zabezpieczyć spadek?

Dziedziczenie po małżonku – po rozwodzie lub w trakcie separacji formalnej

  W pierwszej kolejności do dziedziczenia powołane są dzieci oraz małżonek spadkodawcy. Jak wygląda dziedziczenie po małżonku, gdy spadkodawca rozwiódł się już z małżonkiem lub sprawa o rozwód jest w toku? A co w przypadku gdy małżonkowie są w separacji?

Wspólność praw i obowiązków należących do spadku do chwili dokonania jego działu

Niezależnie od tego czy nabycie spadku następuje z mocy ustawy, czy na podstawie testamentu, do spadku może być powołana jedna lub kilka osób. W przypadku, gdy spadek nabywa kilka osób, powstaje wspólność praw i obowiązków należących do spadku.