Prawo karne Kraków

W starciu z organami ścigania może pomóc karnista, który zna się na zawiłościach postępowania karnego

Z prawem karnym możemy mieć do czynienia gdy jesteśmy oskarżani o popełnienie przestępstwa, bądź ktoś popełnił przestępstwo na naszą szkodę. Udział w czynnościach śledczych po żadnej z tych stron nie należy do łatwych ani przyjemnych. Po obu stronach barykady w postępowaniu karnym ważą się losy osób. Zwłaszcza wówczas, gdy występujemy w roli podejrzanego lub oskarżonego to, jakie decyzje podejmiemy może mieć wpływ na całe nasze przyszłe życie.

Dlatego tak ważne jest, aby w tych trudnych chwilach mieć przy sobie adwokata, który zna się na sprawach karnych. Posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w sprawach dotyczących nawet najcięższych przestępstw. Adwokaci z kancelarii PBKB mają za sobą wiele trudnych procesów karnych, w których udało im się pomóc swoim Klientom.

W sprawach karnych możemy pomóc m.in. w następujących przypadkach:

Reprezentacja pokrzywdzonych

 • Złożenie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 • Uczestnictwo w przyjęciu ustnego zawiadomienia
 • Udział w czynnościach dowodowych postępowania przygotowawczego
 • Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania lub odmowie wszczęcia śledztwa
 • Subsydiarny akt oskarżenia
 • Prywatny akt oskarżenia
 • Reprezentacja oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym
 • Udział w mediacjach karnych
 • Wniosek o wykonanie kary
 • Wniosek o zamianę kary
 • Egzekucja zasądzonych należności

Ofiara w procesie karnym może odczuwać zagubienie i bezradność. Organy ścigania, nie zawsze potrafią odpowiednio wczuć się w sytuację pokrzywdzonego. Niekiedy bardzo ważne jest także merytoryczne wsparcie organów ścigania, składanie odpowiednich, przemyślanych wniosków dowodowych, które doprowadzą do ustalenia sprawcy i pociągnięcia go do odpowiedzialności. Adwokaci Kancelarii PBKB niejednokrotnie walczyli już o prawa pokrzywdzonych i doprowadzenie do ukarania sprawców przestępstw.

Reprezentacja podejrzanego/oskarżonego

 • Udział w składaniu wyjaśnień
 • Postępowanie aresztowe
 • Udział w postępowaniu przygotowawczym
 • Zażalenia na czynności postępowania przygotowawczego
 • Zaznajomienie z materiałami postępowania przygotowawczego
 • Odpowiedź na akt oskarżenia
 • Reprezentacja przed Sądem
 • Apelacja karna
 • Kasacja
 • Udział w mediacji

Każdy podejrzany/oskarżony zasługuje na pomoc doświadczonego karnisty. Niezależnie od tego czy podejrzany jest niewinny czy przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu czynu uczciwy obrońca Kraków doradzi jaką linie obrony należy obrać, aby uzyskać najlepsze możliwe rozstrzygnięcie. Niekiedy dla sprawcy najważniejsze będzie, aby szybko zakończyć sprawę. W innych przypadkach szybkość postępowania nie będzie miała priorytetowego znaczenia, a bardziej istotne będzie skrupulatne przeprowadzenie postępowania dowodowego. Oskarżony musi darzyć swojego obrońcę pełnym zaufaniem. Tylko godny zaufania adwokat będzie mógł prawidłowo reprezentować oskarżonego.

Reprezentacja skazanego

 • Warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • Przerwy w wykonaniu kary
 • Odroczenie wykonania kary
 • Wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego
 • Umarzanie grzywny
 • Wniosek o rozłożenie grzywny na raty
 • Udział w postępowaniu o wykonanie kary zastępczej
 • Wyroki łączne

Osoby skazane niejednokrotnie potrzebują pomocy obrońcy w postępowaniu wykonawczym. Istnieje szereg możliwości aby orzeczona kara była mniej dotkliwa. W postępowaniu wykonawczym możliwe są przerwy, odroczenia, przedterminowe warunkowe zwolnienia. W Kancelarii PBKB skazany znajdzie pomoc doświadczonego obrońcy w postępowaniu wykonawczym.

Najnowsze publikacje

Umorzenie absorpcyjne postępowania karnego –gdy karanie sprawcy nie ma sensu

  Umorzenie absorpcyjne to instytucja, z którą nawet praktycy spotykają się rzadko. Statystyki pokazują, że nawet w większych apelacjach umorzenia te występują w ilości nie większej niż kilkadziesiąt na rok. Gdy kartoteka klienta jest już bogata umorzenie absorpcyjne może okazać się jednak przydatne.

Subsydiarny akt oskarżenia – gdy prokuratura nie widzi przestępstwa i umarza sprawę

Nie zawsze punkt widzenia pokrzywdzonego od razu jest dostrzegany przez organy ścigania. Niekiedy zdarza się, że prokurator odmawia wszczęcia lub umarza postępowanie. To niekoniecznie musi być koniec postępowania. W pewnych sytuacjach pokrzywdzony może wnieść subsydiarny akt oskarżenia.

Stalking – realia ochrony ofiary uporczywego nękania w polskim postępowaniu karnym

Uporczywe nękanie /Stalking jest przestępstwem stosunkowo młodym, wprowadzonym do kodeksu karnego dopiero  10 lat temu. Doczekało się już jednak poważnego zaostrzenia wymiaru kary (z 3 do 8 lat pozbawienia wolności , nawet 12 – gdy ofiara targnęła się na swoje życie), a także bogatego orzecznictwa sądowego.