Prawo cywilne

Prawo cywilne jest najobszerniejszą gałęzią prawa. Posiadamy rozległe doświadczenie w sprawach cywilnych, na które składa się wiele lat pracy, przy sporach cywilnych. 

 

Z zakresu prawa cywilnego możemy pomóc, m.in. w sprawach:sprawy cywilne

 • sporów o prawo własności
 • podziału współwłasności
 • dotyczących naruszenia posiadania
 • umów deweloperskich
 • wad oświadczenia woli
 • konstruowania i analizowania umów
 • zasiedzenia
 • dotyczących służebności gruntowych i osobistych
 • zobowiązań umownych i pozaumownych
 • rękojmi za wady rzeczy
 • gwaranacji
 • umów najmu
 • umów dzierżawy
 • umów zlecenie
 • umów o dzieło
 • umów bankowych
 • leasingów
 • spadkowych
 • działu spadku

Prawo cywilne reguluje nasze codzienne życie, niezależnie od tego czy jesteśmy tego świadomi.

Gdy pojawia się problem:

 • bo ktoś narusza nasze prawa,
 • nie respektuje naszych uprawnień lub
 • zgłasza w stosunku do nas żądania

  konieczne jest poddanie sprawy analizie aby ustalić jakie prawa i obowiązki przysługują stronom. Kancelaria PBKB posiada grono doświadczonych cywilistów, którzy bezbłędnie ocenią problem i wskażą możliwe rozwiązanie lub rozwiązania. Wspólnie ustalimy najlepszą możliwą drogę do najlepszego zabezpieczenia interesów naszego Klienta. 

Jestem właścicielem nieruchomości, na którą mój sąsiad bezprawnie wchodzi. Jak mogę się bronić?

Sąsiad nie ma prawa naruszać prawa własności. Poprzez wtargnięcie na nie swój grunt sąsiad narusza prawo cywilne i karne. Jeżeli nie życzymy sobie takich wizyt możemy skierować żądanie negatoryjne, a nawet złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Jak mogę znieść współwłasność?

Jeżeli pozostali współwłaściciele są zgodnie, co do zniesienia współwłasności, zniesienia można dokonać poprzez zawarcie umowy. Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość umowa będzie musiała zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Jeżeli pozostali współwłaściciele sprzeciwiają się zniesieniu współwłasności to konieczne będzie złożenie wniosku do sądu.

Chcę zawrzeć umowę z deweloperem. Jak sprawdzić czy umowa jest bezpieczna?

Analizę umowy deweloperskiej najlepiej powierzyć doświadczonemu prawnikowi, który wskaże potencjalne zagrożenia oraz zaproponuje korzystne zapisy.

Jak uchylić się od złożonego oświadczenia woli?

Jeżeli złożone oświadczenie woli dotknięte jest wadą, wówczas możliwe jest uchylenie się od jego skutków. W tym celu należy złożyć oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli.

Ile lat muszę posiadać nieruchomość, aby stać się jej właścicielem?

Aby doszło do zasiedzenia nieruchomości konieczne jest posiadanie jej przez okres co najmniej 20 lat, a przy złej wierze 30 lat.

Jak zabezpieczyć moich bliskich na wypadek mojej śmierci?

Aby zabezpieczyć bliskich na wypadek śmierci konieczne jest sporządzenie testamentu, na mocy którego rozdysponujemy pomiędzy bliskich majątek spadkowy. Bliskich możemy także zabezpieczyć wydając odpowiednie dyspozycje w banku oraz zawierając umowy ubezpieczenia na wypadek śmierci.