Sprawy rozwodowe i inne związane z ustaniem związku małżeńskiego

Rozwodzisz się i szukasz pomocy prawnej?

Przechodząc przez ten niewątpliwie trudny etap, jakim jest rozwód, warto mieć u swojego boku dobrego adwokata. Dzięki swojemu doświadczeniu może on bezboleśnie przeprowadzić Cię przez wszystkie meandry prawa rodzinnego, dbając jednocześnie o Twój interes.

Rozwodu nikt nie planuje, dlatego niezależnie od tego jakie są  jego przyczyny, wielu ludzi traktuje go jako osobistą porażkę. Wybór właściwego adwokata jest niezwykle istotny, szczególnie przy skomplikowanych sprawach rozwodowych. Wynika to z faktu, że adwokat ten będzie musiał w trakcie całego postępowania zapewnić kompleksową pomoc, która często będzie wychodziła poza standardowo rozumiane wsparcie prawne. Żadna szkoła prawa nie nauczy prawnika odpowiedniego podejścia do klienta i biegłości w analizie sytuacji rozwodzącego się małżeństwa, dlatego niezwykle istotne jest tutaj doświadczenie i stały kontakt z tego typu sprawami.

Profesjonalny pełnomocnik prowadzący sprawę rozwodową z ramienia kancelarii PBKB Adwokaci zapewnia wsparcie m.in w następujących kwestiach:

Zaplanowanie bezpieczeństwa finansowego w trakcie rozwodu i bezpośrednio po nim

Przed rozwodem zawsze należy zadbać o to aby środki finansowe jakimi dysponujemy pozwoliły nam na normalne funkcjonowanie w tym okresie. Niemniej istotne jest zaplanowanie bezpieczeństwa finansowego po rozwodzie. W naszej kancelarii możesz liczyć na wsparcie w tym zakresie. Wspólnie możemy przeanalizować wszystkie koszty jakie mogą pojawić się w trakcie rozwodu oraz po nim i zestawić je z Twoimi źródłami utrzymania. Po takiej analizie udzielamy porad i wskazówek które wynikają bezpośrednio z naszego doświadczenia. Zawsze jasno i dokładnie określamy koszty prowadzenia sprawy jak również wszystkie dodatkowe koszty jakie się pojawią lub mogą się pojawić w trakcie konkretnej sprawy rozwodowej. Pozwoli to już na samym początku poczuć się pewniej.

Uzgodnienie optymalnej strategii działania, która ograniczy stres i zaangażowanie klienta w sprawę rozwodową

Doświadczony adwokat z naszej kancelarii opracowuje, w uzgodnieniu z Tobą, optymalną strategię działania której elementem będzie strategia procesowa. Jest to niezwykle istotny element działań jakie muszą być podjęte zwłaszcza w skomplikowanych sprawach. Część z tych ustaleń zawsze odzwierciedlona zostaje w pozwie rozwodowym lub odpowiedzi na taki pozew.

Przygotowanie dopracowanego pozwu rozwodowego/odpowiedzi na pozew

Pozew rozwodowy i odpowiedź na pozew to najistotniejsze pisma procesowe w trakcie całej sprawy rozwodowej. Należy w nich zawrzeć wszystkie istotne fakty, twierdzenia i dowody. W przeciwnym razie sąd zgodnie z przepisem art. 207 § 6 k.p.c. może je pominąć. Dlatego też pisma te powinny być dokładnie przemyślane i dopracowane.

Nasi adwokaci przygotowują pozwy lub odpowiedzi na pozwy zgodnie z ustaloną strategią, w ścisłej współpracy z klientami. Skupiamy się na odpowiedniej argumentacji, dobieramy właściwe dowody i wskazujemy odpowiednie fakty, dbając jednocześnie o odpowiednią retorykę. Wszystko to wpływa na wysoką jakość przygotowywanych przez nas pism.

Zabezpieczenie kontaktów z dziećmi i alimentów już na etapie postępowania rozwodowego lub przed nim

Odcięcie od środków finansowych lub ograniczanie kontaktów z dziećmi to często pojawiające się zachowania wśród skłóconych, rozwodzących się małżonków.
Zarówno w jednej jak i drugiej sytuacji doświadczony prawnik może podjąć działania, które zabezpieczą pokrzywdzonego małżonka przed nierówną grą.

Analiza działania klienta pod kątem zidentyfikowania zachowań które mogą wpłynąć niekorzystnie na sprawę

W zależności od tego jak bardzo zaawansowany jest rozpad małżeństwa i jakie są relacje pomiędzy rozwodzącą się parą pewne działania i zmiany w życiu warto odwlec w czasie do formalnego zakończenia się sprawy o rozwód Kraków, podziału majątku czy ustalenia kontaktów z dziećmi. Rzeczą przed którą w dzisiejszych czasach adwokaci przestrzegają najczęściej są media społecznościowe, jednak jest sporo innych działań które należy przemyśleć. Doświadczony adwokat powinien przynajmniej zasygnalizować które działania mogą być ryzykowne czy niepożądane.

Optymalny podział wspólnego majątku małżonków

Stopień skomplikowania sprawy o podziału majątku uzależniony jest m.in. od rodzaju składników jakie wchodzą w jego skład (ruchomości, nieruchomości, udziały w spółkach, przedsiębiorstwa itd.), problematyczne może okazać się ustalenie nie tylko do którego z majątków wchodzi dany składnik ale także jaka jest jego wartość.źródła W naszej kancelarii do spraw o podział majątku podchodzimy realnie. Nie obiecujemy „złotych gór”. Po dokładnej analizie sprawy przedstawiamy realną i optymalną propozycję podziału majątku. Najlepszą oceną skuteczności naszych rozwiązań są nasi zadowoleni klienci, którzy polecają nas dalej.

Identyfikacja spraw które potencjalnie mogą nadawać się do mediacji

Mediacje w prawie rodzinnym są coraz popularniejszym rozwiązaniem. Oczywiście nie wszystko da się za ich pomocą załatwić – rozwody Kraków może orzec wyłącznie sąd. Jednak w sytuacji kiedy, pomimo sporu, widać jakieś szanse na porozumienie małżonków przy podziale majątku, alimentach czy ustaleniu kontaktów z dziećmi można takie porozumienie nawiązać przy mediatorze poza salą sądową. Nasi prawnicy zawsze to sygnalizują i dzięki temu klient ma świadomość że może spróbować porozumieć się z małżonkiem w taki sposób żeby skutki tego porozumienia były wiążące dla obydwu stron.

Nasi adwokaci wielokrotnie prowadzili sprawy rozwodowe w których pojawiały się wątki: przemocy w rodzinie, wymuszanie „niebieskiej karty”, ukrywania majątku, porwań rodzicielskich, celowego ograniczania kontaktów z dziećmi i wiele innych trudnych okoliczności. Klienci przychodzą do nas z trudnymi rozwodami ponieważ wiedzą, że w tej kwestii nic nas nie może zaskoczyć. Nasze doświadczenie w sprawach rozwodowych zwiększa prawdopodobieństwo korzystnego rozstrzygnięcia sprawy i pozwala ograniczyć stres.

Masz wątpliwości?

Przerobiliśmy dziesiątki przypadków i mamy pokaźne grono rozwiedzionych i zadowolonych klientów, dlatego najlepszym sposobem żeby rozwiać Twoje wątpliwości będzie przedstawienie nam Twojego przypadku.

Jak się przygotować do spotkania z adwokatem?

Na pierwsze spotkanie nie trzeba się jakoś specjalnie przygotowywać. Przy sprawach o rozwód najważniejsze są fakty z życia rodziny. W trakcie porady prawnik udzieli informacji, jakie dokumenty będą potrzebne, jakie wnioski dowodowe można zgłosić i jak przygotować się do postepowania sądowego.

Jakie dokumenty będą potrzebne do rozwodu?

Każda sprawa jest inna i będzie wymagała złożenia różnych dokumentów. Dokumenty, które w każdej sprawie będą potrzebne to odpis aktu małżeństwa oraz odpisy aktów urodzenia dzieci – jeśli z małżeństwa pochodzą dzieci i w dacie składania pozwu są małoletnie. Pozostałe ważne dokumenty zostaną wskazane przez prawnika po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i przeanalizowaniu sprawy. Mogą to być np.: dokumentacja medyczna, wyroki innych sądów (w tym karnych), umowy, dokumenty księgowe i finansowe, faktury i in.

Ile kosztuje rozwód?

Opłata od pozwu – niezależnie od tego czy będzie to pozew z orzekaniem o winie czy też z wnioskiem o zaniechanie orzekania o winie – wynosi 600 zł. Opłatę uiszcza się na konto właściwego sądu okręgowego. W toku postępowania, dodatkowym kosztem może być koszt sporządzenia wywiadu przez kuratora sądowego (ok. 80 zł za wywiad w jednym miejscu zamieszkania) – wywiad sporządzany jest w przypadku, gdy małżonkowie mają małoletnie dzieci, a sąd musi orzec o sprawach ich dotyczących. Wynagrodzenie pełnomocnika ustalane jest indywidualnie w trakcie spotkania.