Prawo nieruchomości Kraków

Najcenniejszym majątkiem naszych Klientów są ich domy.

Kancelaria PBKB specjalizuje się w sprawach, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe oraz lokalowe. Adwokaci PBKB posiadają wieloletnie doświadczenie w świadczeniu Klientom pomocy przy zakupie nieruchomości, w postępowaniach wieczystoksięgowych, przy zniesieniu współwłasności, a nawet przy tzw. sporach sąsiedzkich. Reprezentujemy naszych Klientów we wszelkich postępowaniach sądowych, dotyczących nieruchomości.

Specjalizujemy się w sprawach o:

  • Zasiedzenie
  • Zniesienie współwłasności
  • Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Możemy nadto pomów w:

  • Negocjowaniu i sporządzaniu umów inwestycyjnych, przedwstępnych, deweloperskich oraz przyrzeczonych
  • Sporządzaniu umów najmu, dzierżawy
  • Dochodzeniu roszczeń wynikających z wad fizycznych i prawnych nieruchomości
  • Prowadzeniu postępowania egzekucyjnego z nieruchomości

Pomoc prawna w sprawach dotyczących nieruchomości wymaga dużej wiedzy i doświadczenia z szerokiego spektrum prawa cywilnego, budowlanego, administracyjnego. Prawnicy PBKB posiadają wieloletnią praktykę w sprawach dotyczących nieruchomości.

Najnowsze publikacje

„Czyszczenie księgi wieczystej”… czyli jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej

Ustanowienie hipoteki jest świetnym instrumentem zabezpieczającym wierzyciela do czasu dokonania przez dłużnika spłaty zaciągniętych zobowiązań. Jakie kroki powinien podjąć właściciel nieruchomości po uregulowaniu wszelkich należności przez dłużnika?

Co zrobić gdy strona uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości?

  Warto pamiętać o tym, że przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości, zawarta w formie aktu notarialnego, umożliwia zabezpieczenia powstałego wskutek zawarcia umowy roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej poprzez wpis stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej nieruchomości.

Pomoc dla najemców lokali w galeriach handlowych – propozycje ustawodawcy

  W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, pojawiają się nowe obostrzenia oraz nowe pomysły jak pomóc przedsiębiorcom. Zakaz handlu w dużych galeriach handlowych spowodował niemałe kłopoty dla najemców. Jaką pomoc dla najemców lokali w galeriach handlowych zaproponował ustawodawca?