Prawo nieruchomości Kraków

Najcenniejszym majątkiem naszych Klientów są ich domy.

Kancelaria PBKB specjalizuje się w sprawach, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe oraz lokalowe. Adwokaci PBKB posiadają wieloletnie doświadczenie w świadczeniu Klientom pomocy przy zakupie nieruchomości, w postępowaniach wieczystoksięgowych, przy zniesieniu współwłasności, a nawet przy tzw. sporach sąsiedzkich. Reprezentujemy naszych Klientów we wszelkich postępowaniach sądowych, dotyczących nieruchomości.

Specjalizujemy się w sprawach o:

  • Zasiedzenie
  • Zniesienie współwłasności
  • Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Możemy nadto pomów w:

  • Negocjowaniu i sporządzaniu umów inwestycyjnych, przedwstępnych, deweloperskich oraz przyrzeczonych
  • Sporządzaniu umów najmu, dzierżawy
  • Dochodzeniu roszczeń wynikających z wad fizycznych i prawnych nieruchomości
  • Prowadzeniu postępowania egzekucyjnego z nieruchomości

Pomoc prawna w sprawach dotyczących nieruchomości wymaga dużej wiedzy i doświadczenia z szerokiego spektrum prawa cywilnego, budowlanego, administracyjnego. Prawnicy PBKB posiadają wieloletnią praktykę w sprawach dotyczących nieruchomości.

Najnowsze publikacje

Szczególne środki zaskarżenia przysługujące stronom w postępowaniu egzekucyjnym

Następstwem wydania przez sąd wyroku lub nakazu zapłaty jest możliwość złożenia przez wierzyciela do komornika wniosku egzekucyjnego. Pomimo że nie jest to już postępowanie sądowe stronom przysługują prawa, w szczególności do zaskarżania czynności wykonywanych przez komornika.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego – co musi się w niej koniecznie znaleźć?

Najem mieszkania to niemalże coś tak oczywistego jak zakupy spożywcze. W jednym i drugim przypadku dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy, tyle że skutki niewłaściwego zabezpieczenia interesów będą diametralnie inne. Na co zwrócić szczególną uwagę przy zawieraniu umowy najmu?

Co zrobić gdy strona uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości?

  Warto pamiętać o tym, że przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości, zawarta w formie aktu notarialnego, umożliwia zabezpieczenia powstałego wskutek zawarcia umowy roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej poprzez wpis stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej nieruchomości.