Prawo nieruchomości Kraków

Najcenniejszym majątkiem naszych Klientów są ich domy.

Kancelaria PBKB specjalizuje się w sprawach, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe oraz lokalowe. Adwokaci PBKB posiadają wieloletnie doświadczenie w świadczeniu Klientom pomocy przy zakupie nieruchomości, w postępowaniach wieczystoksięgowych, przy zniesieniu współwłasności, a nawet przy tzw. sporach sąsiedzkich. Reprezentujemy naszych Klientów we wszelkich postępowaniach sądowych, dotyczących nieruchomości.

Specjalizujemy się w sprawach o:

  • Zasiedzenie
  • Zniesienie współwłasności
  • Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Możemy nadto pomów w:

  • Negocjowaniu i sporządzaniu umów inwestycyjnych, przedwstępnych, deweloperskich oraz przyrzeczonych
  • Sporządzaniu umów najmu, dzierżawy
  • Dochodzeniu roszczeń wynikających z wad fizycznych i prawnych nieruchomości
  • Prowadzeniu postępowania egzekucyjnego z nieruchomości

Pomoc prawna w sprawach dotyczących nieruchomości wymaga dużej wiedzy i doświadczenia z szerokiego spektrum prawa cywilnego, budowlanego, administracyjnego. Prawnicy PBKB posiadają wieloletnią praktykę w sprawach dotyczących nieruchomości.

Najnowsze publikacje

Służebność drogi koniecznej – gdy nieruchomość nie ma odpowiedniego dojazdu

  Właściciel nieruchomości, która nie ma dostępu do drogi publicznej może wnioskować o służebność  drogi koniecznej. Celem takiej służebności jest zazwyczaj zapewnienie odpowiedniego dojazdu do posesji. Droga konieczna może także przybrać inną formę, np. prawa przechodu.

Zasiedzenie udziału w nieruchomości przez współwłaściciela

  Gdy nieruchomość jest w posiadaniu osoby, nie będącej jej właścicielem wówczas może ona nabyć jej własność przez zasiedzenie. Co jednak, gdy posiadaczem nieruchomości jest jej współwłaściciel? Czy może mieć miejsce zasiedzenie udziału w nieruchomości przez współwłaściciela?

Szczególne środki zaskarżenia przysługujące stronom w postępowaniu egzekucyjnym

Następstwem wydania przez sąd wyroku lub nakazu zapłaty jest możliwość złożenia przez wierzyciela do komornika wniosku egzekucyjnego. Pomimo że nie jest to już postępowanie sądowe stronom przysługują prawa, w szczególności do zaskarżania czynności wykonywanych przez komornika.