Prawo gospodarcze KRAKÓW

W dzisiejszych czasach na przedsiębiorcę czyha wiele pułapek, których sprytny adwokat umiejętnie pomoże uniknąć.

Przedsiębiorca musi liczyć się z wieloma dylematami, które będzie musiał rozstrzygnąć aby umożliwić rozwój swojego biznesu. Poczynając od wyboru najlepszej formy prowadzenia działalności, poprzez negocjowanie i zawieranie mądrych kontaktów, po realizacje zobowiązań przedsiębiorca zadecyduje o tym czy osiągnie sukces. Prawnicy Kancelarii PBKB posiadają duże doświadczenie w reprezentowaniu zarówno ogromnych przedsiębiorstw jak i jednoosobowych działalności. Mądrze doradzą jak najlepiej rozwinąć i zabezpieczyć biznes.

W sprawach gospodarczych możemy pomoc m.in. w następujących obszarach:

Sprawy korporacyjne

 • Rejestracja spółki
 • Umowy inwestycyjne
 • Zmiany umowy spółki
 • Zgromadzenia wspólników
 • Zgłaszanie sprawozdań finansowych
 • Likwidacja
 • Upadłość, restrukturyzacja przedsiębiorstw

Obecnie postępowanie rejestrowe jest niemal całkowicie zinformatyzowane. Niestety dostępne systemy nie działają jeszcze intuicyjnie i bez pomocy fachowego prawnika niejednokrotnie trudno dopełnić obowiązku rejestrowego. Prawnicy Kancelarii PBKB posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie aby umożliwić przedsiębiorcy sprawne załatwienie sprawy rejestrowej oraz dokonanie stosownych zmian w Spółce.

Kontaktowanie

 • Negocjacje handlowe
 • Sporządzanie umów handlowych
 • Analiza i opiniowanie umów
 • Interpretacje umów
 • Dochodzenie wykonania zobowiązań umownych

Wielu biznesowych problemów można byłoby uniknąć, gdyby odpowiednio sporządzić umowę, regulującą prawa i obowiązki kontrahentów. Prawnicy Kancelarii PBKB pomogą wynegocjować i sporządzić umowę, która precyzyjnie będzie regulowała zobowiązania i odpowiednio zabezpieczała interesy stron.

Windykacja

 • Wezwania do zapłaty
 • Pozwy sądowe
 • Postępowanie egzekucyjne

W każdej dziedzinie zdarzają się nierzetelni kontrahenci, którzy ociągają się z realizowaniem swoich powinności. Adwokaci Spółki Partnerskie PBKB pomogą w wystosowaniu listu adwokackiego, pozwu czy wniosku egzekucyjnego, które pomogą w dochodzeniu roszczeń. Posiadamy na koncie szerokie doświadczenie egzekucyjne oraz liczne, skuteczne egzekucje.

Prawo pracy

 • Sporządzanie umów i aneksów o pracę
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy
 • Wypowiadanie umów o pracę
 • Reprezentacja pracodawcy w sporze z pracownikami
 • Sprawy sądowe

Prawo pracy to bardzo delikatna dziedzina, która pod opiekę bierze szczególnie pracownika. Pracodawca nie jest jednak zupełnie bezradny. Doświadczony adwokat od prawa pracy doradzi pracodawcy jakie kroki może podjąć, aby ochronić swoje interesy.

Najnowsze publikacje

Tryb gospodarczy w postępowaniu sądowym – przedsiębiorco strzeż się

Postępowanie w sprawach gospodarczych zawiera wiele odmiennych regulacji. Tryb gospodarczy cechuje się dużą koncentracją materiału dowodowego, rygoryzmem dowodowym i ograniczeniami, o których należy pamiętać jeszcze przed skierowaniem sprawy do Sądu.

Przedawnienie roszczeń cywilnych – mediacja, próba ugodowa nie przerwie biegu przedawnienia

30 czerwca 2022r. wchodzą w życie zmiany przepisów określających przedawnienie roszczeń cywilnych. Zmianie ulegają przepisy określające jak na przedawnienie roszczeń cywilnych wpłyną mediacja i próba ugodowa.

Skarga pauliańska – gdy dłużnik ucieka z majątkiem

Szalejąca inflacja wywołuje ogólnospołeczny kryzys. Taki stan rzeczy sprzyja powstawaniu zadłużenia. Niektórzy dłużnicy popadają w faktyczne kłopoty finansowe inni sprytnie kombinują aby ukryć lub usunąć majątek i tym samym uniemożliwić wierzycielowi zaspokojenie. Remedium na niehonorowych dłużników jest skarga pauliańska.