Prawo medyczne

 

Pomoc prawna dla poszkodowanych pacjentów i ich rodzin

 

Pacjenci i ich rodziny mają coraz większą świadomość prawną – wiedzą jakie prawa im przysługują, czego mogą się domagać od lekarza i placówki, ale też do kogo zwrócić się z prośbą o pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń. Prawnicy z PBKB Adwokaci reprezentują interesy pacjentów i ich rodzin w wielu postępowaniach sądowych oraz pozasądowych. Zawsze w pierwszej kolejności, podejmujemy próby polubownego uzyskania należnych świadczeń dla naszych klientów. Jeśli podjęte próby nie przyniosą skutku, przygotowujemy i wnosimy do sądu pozew o zapłatę.

Postępowania o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia są jednymi z droższych postępowań sądowych. Wynika to z faktu, że większość opłat uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu, którą stanowi kwota dochodzona przez pacjenta (lub jego rodzinę). Dbając o interesy klienta, zawsze przed wystąpieniem na drogę postępowania sądowego – zalecamy odbycie konsultacji lekarskiej lub zwrócenie się o przygotowanie prywatnej opinii przez lekarza odpowiedniej specjalizacji. Warto pamiętać, że niektóre z następstw leczenia/zabiegu uznawane są za powikłania i nie będzie można przypisać winy lekarzowi, a tym samym roszczenie nie będzie zasadne.

 

Jak możemy Ci pomóc?

 

 • zapoznamy się z przedstawioną dokumentacją medyczną (możemy Ci także pomóc uzyskać dokumentację medyczną od lekarza lub placówki medycznej)
 • udzielimy porady prawnej – porozmawiamy o Twoich problemach, prawach, roszczeniach, możliwościach, a wreszcie o kosztach, z którymi będziesz się musiał liczyć w związku z postępowaniem sądowym
 • jeśli będziesz tego potrzebował pomożemy Ci uzyskać opinię prywatną
 • przygotujemy i wyślemy wezwanie do zapłaty
 • będziemy reprezentować Cię w trakcie negocjacji (jeśli wynegocjowane warunki będą dla Ciebie satysfakcjonujące, przygotujemy umowę lub ugodę)
 • zgłosimy szkodę do ubezpieczyciela (napiszemy reklamację, a także wniosek do Rzecznika Finansowego)
 • przygotujemy i złożymy pozew o zapłatę
 • będziemy reprezentować Twoje interesy w toku całego postępowania sądowego – będziemy nie tylko przygotowywać kolejne pisma procesowe, zarzuty do opinii biegłych, ale także będziemy reprezentować Cię na rozprawach, w trakcie których przesłuchani zostaną świadkowie i strony postepowania (lekarze, pielęgniarki, pacjent, jego rodzina, biegli i inne osoby)
 • jeśli zajdzie taka potrzeba przygotujemy i wniesiemy apelację lub odpowiedź na apelację oraz będziemy Cię reprezentować na rozprawie apelacyjnej
 • gdy sprawa tego będzie wymagała, a zostaną spełnione przesłanki wymagane prawem, przygotujemy i wniesiemy skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego

 

W jakich sprawach możemy Ci pomóc?

 

Prawnicy z PBKB Adwokaci mają doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu tzw. „błędów medycznych”. Na co dzień zajmujemy się sprawami błędów popełnianych przez lekarzy i lekarzy dentystów różnych specjalizacji.

 

Znaczny procent spraw, które prowadzimy to sprawy:

 • z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej (m.in. powiększanie piersi i pośladków implantami lub płynnymi protezami (np. żelami Aquafilling i Los Deline)
 • z zakresu ortopedii, chirurgii i rehabilitacji (np. błędna diagnoza urazu, niewłaściwie dobrana metoda operacyjna, doprowadzenie do amputacji kończyny, nieprawidłowe prowadzenie rehabilitacji)
 • z zakresu flebologii (m.in. nieprawidłowe przeprowadzenie zabiegu skleroterapii, zabiegu klejenia żylaków, błędna diagnoza i in.)
 • zakażeń szpitalnych
 • odpowiedzialności ratowników medycznych
 • z zakresu stomatologii i ortodoncji
  i in.

 

Chcesz uzyskać więcej informacji zadzwoń do nas 570-050-060, poznaj naszych prawników!