Profesjonalna windykacja w Krakowie

Prowadzisz biznes i masz problemy z nierzetelnymi kontrahentami?

Windykacja to jedyne sensowne rozwiązanie. Brak płynności finansowej spowodowany zatorami płatniczymi jest jednym z podstawowych zagrożeń każdej organizacji. Mając odpowiednią wiedzę i doświadczenie przedsiębiorca jest w stanie ograniczyć to ryzyko, jednak jest ono niejako wkomponowane w specyfikę prowadzenia każdego biznesu.

Przedsiębiorstwa, które działają w branżach charakteryzujących się zwiększoną ekspozycją na ryzyko współpracy z nierzetelnymi kontrahentami rozwijają wewnętrzne działy windykacyjne. Jednak w sytuacji kiedy nie planujesz lub nie możesz sobie pozwolić na rozwój takiego zespołu powinieneś rozważyć zlecenie kwestii windykacyjnych oraz oceny ryzyka kredytowego zewnętrznym specjalistom.

 

Profesjonalne usługi windykacyjne, jakie oferuje kancelaria PBKB Adwokaci, opierają się na bogatym doświadczeniu zdobytym przez naszych pracowników m.in w trakcie pracy w kancelariach komorniczych, większych przedsiębiorstwach czy obsługując firmy.

Obserwując procesy windykacyjne z różnych perspektyw zidentyfikowaliśmy najskuteczniejsze metody windykacyjne, które zwiększają prawdopodobieństwo odzyskania długu.

Często zdarza się że problemy w uregulowaniem zobowiązań nie wynikają z niechęci dłużników a z ich przejściowych problemów – zawsze mamy to na uwadze i jeżeli jest to możliwe w naszych działaniach staramy się zachować balans pomiędzy stanowczym działaniem i zachowaniem właściwych relacji z nierzetelnym kontrahentem.

Sprawdź jak usługi windykacyjne oferowane przez kancelarię PBKB Adwokaci mogą rozwiązać Twoje problemy!

Nie mogę odzyskać zapłaty od kontrahenta. Co robić?

Pierwszym krokiem powinno być wystosowanie wezwania do zapłaty. Kancelaria adwokacka może w tym pomóc i sprawić, że nierzetelny kontrahent potraktuje temat zapłaty długu poważniej, niż w przypadku zwyczajnego wezwania do zapłaty. Jeżeli list adwokacki nie przyniesie rezultatu konieczne będzie skierowanie sprawy o zapłatę do Sądu.

Jak zabezpieczyć się przed brakiem zapłaty?

Istnieje co najmniej kilka sposobów, aby zabezpieczyć się przed brakiem płatności, ze strony dłużnika. W celu zabezpieczenia naszych roszczeń możemy przyjąć od dłużnika weksel, możemy uzyskać poręczenie osoby trzeciej, możemy zabezpieczyć się na majątku dłużnika (hipoteka, zastaw)

Mam już prawomocny wyrok, zasądzający na moją rzecz kwotę pieniężną. Co dalej?

Jeżeli Sąd uwzględnił nasze roszczenie i zasądził odpowiednią kwotę pieniężną, należy uzyskać klauzulę wykonalności. Tak uzyskany wyrok kierujemy do Komornika Sądowego. Ten, w naszym imieniu odzyska środki od dłużnika.

Jak odzyskać należność, gdy dłużnik ukrywa majątek?

Jeżeli egzekucja z majątku dłużnika jest bezskuteczna, bo dłużnik ukrywa majątek albo usunął go spod egzekucji wierzyciel może skorzystać z dwóch dróg. Po pierwsze, ukrywanie i usuwanie majątku spod egzekucji jest przestępstwem, o którym można poinformować organy ścigania i domagać się sprawiedliwości w ten sposób. Można także, zastosować skargę pauliańską, tj. skierować pozew bezpośrednio przeciwko osobie, która uzyskała od dłużnika majątek naszym kosztem.