Dochodzenie roszczeń z tytułu błędów medycznych – zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela

 

Postępowania zmierzające do uzyskania rekompensaty za błędy medyczne są najczęściej długotrwałe i kosztowne. Stwierdzenie to nie ma zniechęcać pacjentów do zgłaszania swoich roszczeń. Chodzi o przekazanie pacjentom rzetelnych informacji o tym co ich czeka w toku postępowania.

Od czego zacząć?

Co do zasady pismem inicjującym całe postępowanie jest wezwanie do zapłaty. Głównymi zgłaszanymi roszczeniami są żądania zapłaty odszkodowania lub/i zadośćuczynienia. Warto jednak wcześniej skonsultować swoją sprawę – nie każdy uszczerbek będzie podstawą do dochodzenia roszczeń od lekarza za tzw. błąd medyczny.Dochodzenie roszczeń z tytułu błędów medycznych – zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela

Do kogo kierować wezwanie?

Wezwania wysyłane są przeważnie w pierwszej kolejności bezpośrednio do lekarza lub placówki medycznej. Możliwe jest także bezpośrednie zwrócenie się do ubezpieczyciela.

Skąd pacjent ma uzyskać informacje o polisie?

Najczęściej informację taką pacjent otrzymuje w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty kierowane do placówki lub lekarza. Czasem zdarza się, że informacja taka dostępna jest np. na stronie internetowej placówki medycznej. Po uzyskaniu tych informacji pacjent może zgłosić swoje żądania do ubezpieczyciela.

Jak zgłosić szkodę?

O ile lekarz, po otrzymaniu wezwania pacjenta, sam nie zgłosił szkody ubezpieczycielowi, to pacjent może dokonać takiego zgłoszenia samodzielnie. Przed rozpoczęciem zgłaszania szkody, warto przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, przede wszystkim dokumentację medyczną. Zgłoszenie szkody może nastąpić telefonicznie, na piśmie lub za pośrednictwem dedykowanej strony ubezpieczyciela.

Jak wygląda postępowanie likwidacyjne?

Po dokonaniu zgłoszenia i przedstawieniu żądanej przez ubezpieczyciela dokumentacji, przychodzi czas na analizę sprawy przez biegłego lekarza. Lekarz wydaje opinię w oparciu o zgromadzone dokumenty. Często niezbędne okazuje się też przeprowadzenie badań poszkodowanego pacjenta.

Jak kończy się postępowanie?

Postępowanie likwidacyjne może skończyć się albo uznaniem zasadności roszczeń pacjenta i ustaleniem kwoty należnego odszkodowania/zadośćuczynienia, albo odmową wypłaty.

Co jeśli pacjent nie zgadza się z wydaną decyzją?

Nie zawsze decyzja ubezpieczyciela będzie satysfakcjonująca dla pacjenta. Nie chodzi tylko o decyzję odmowną, ale też o decyzję przyznającą świadczenia, tyle że nie w żądanej wysokości.
Pacjent może złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, a następnie pozew do sądu. Pacjent, według swojego wyboru, może pozwać lekarza/placówkę medyczną lub/i ubezpieczyciela