Tag: wysłuchanie dziecka

Wysłuchanie dziecka – głos dziecka w postępowaniu sądowym

Małoletnie dzieci, co do zasady reprezentowane są przez przedstawicieli ustawowych (rodziców, opiekunów i in). Nie występują więc w swoim imieniu w toku postępowania, jednak prawo daje im możliwość wyrażenia swojego poglądu i wyrażenia rozsądnych życzeń co do rozstrzygnięcia sprawy. Wysłuchanie dziecka – kiedy i na jakiej podstawie się…