Umówiłeś spotkanie z adwokatem? Przeczytaj jak się do niego przygotować.

 
Spotkanie z prawnikiem to nie jest egzamin, więc w sumie nie musiałbyś się w żaden sposób przygotowywać… Ale przecież chodzi o to, abyś dowiedział się jak poradzić sobie z problemem. Żeby adwokat udzielił Ci rzetelnej i kompleksowej porady, musi uzyskać niezbędne informacje.

Poniżej kilka wskazówek jak przygotować się na wizytę u prawnika.
1. Przemyśl i przypomnij sobie szczegóły dotyczące stanu faktycznego Twojej sprawy

Jak przygotować się do spotkania z prawnikiem
Podstawowe znaczenie będzie miało ustalenie jakiej porady oczekujesz od prawnika. Jeśli chcesz uzyskać ogólne informacje na dany temat, to nie musisz się w żaden sposób przygotowywać. Jeśli jednak – co zdarza się najczęściej – chcesz uzyskać konkretną poradę dotyczącą Twojej sprawy, musisz być przygotowany na udzielenie odpowiedzi na nasze pytania.

Pytania będą różne, w zależności od tego z jaką sprawą do nas przychodzisz. Na pewno zapytamy o stan faktyczny, czyli standardowe: Kto? Co? Komu? Kiedy? Z kim? Za ile?

Powinieneś też wiedzieć, czy toczy się już sprawa sądowa, czy został już wydany wyrok i ewentualnie kiedy, czy może toczy się już postępowanie egzekucyjne, albo kiedy odebrana została przez Ciebie korespondencja z sądu. Odpowiedź na pytania o daty jest o tyle istotna, że dla niektórych czynności procesowych przewidziane są konkretne terminy, po upływie których nie można już czynności dokonać! Daty będą też ważne z punktu widzenia ewentualnego przedawnienia roszczeń.

2. Przemyśl i przygotuj pytania

Umawiasz się z prawnikiem, po to żeby uzyskać konkretne i potrzebne informacje. Oczywiście adwokaci Kraków w naszej kancelarii udzielą porady prawnej również bez Twoich szczegółowych pytań, jednak czasem po głowie może Ci chodzić pytanie czy wątpliwość dotycząca pobocznej kwestii lub tylko częściowo związanej z tematem porady, więc nawet możemy nie wiedzieć że takiej odpowiedzi oczekujesz. Zadawaj pytania! Po to przecież do nas przychodzisz. Możesz zanotować sobie pytania, żeby o żadnym nie zapomnieć.

3. Przygotuj i zabierz ze sobą dokumenty

Zdecydowanie będziemy chcieli się zapoznać z dokumentami dotyczącymi twojego problemu. Jeśli nie wiesz, które dokumenty mogą okazać się ważne – weź wszystkie! Zrobimy wspólnie selekcję na spotkaniu. Lepiej żebyś miał za dużo dokumentów i niekoniecznie wszystkie potrzebne, niż żebyś pominął chociaż jeden istotny.

Pamiętaj też, że jeśli tych dokumentów jest dużo lub są pokaźnej objętości (chociażby umowa z deweloperem, dokumentacja medyczna, czy akta sprawy sądowej, która trwa już kilka lat) to możesz, a nawet wskazane jest żebyś te dokumenty przyniósł / wysłał skany mailem jeszcze przed spotkaniem. Na spotkaniu otrzymasz już konkretne odpowiedzi, a nie będziesz czekał aż któreś z nas przeczyta 50 stron. Jeśli na spotkaniu zaskoczysz nas ogromnym plikiem dokumentów, może się okazać, że będziemy musieli zapoznać się z nimi na spokojnie i przemyśleć temat, więc konieczne będzie przesunięcie terminu spotkania na inny dzień.

Dokumenty będą potrzebne do udzielenia Ci porady, ale przede wszystkim będą niezbędne gdybyś zdecydował się powierzyć nam prowadzenie sprawy.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

To jakie dokumenty będziesz musiał nam dostarczyć, zależy nie tylko od rodzaju sprawy z którą się do nas zgłaszasz, ale też od konkretnego stanu faktycznego.

Poniżej kilka przykładów:
Sprawy rodzinne (rozwód, alimenty)
 • akty stanu cywilnego – skrócone lub zupełne odpisy aktów urodzenia, małżeństwa
 • zaświadczenia o zarobkach, umowy o pracę, PIT
 • faktury (za media, zakup ubrań i obuwia i in.) – w sprawach o alimenty. Warto pamiętać, że paragony nie będą stanowiły dowodu w sprawie o alimenty.
 • umowy z placówkami przedszkolnymi/szkolnymi
 • zaświadczenia o uczęszczaniu na zajęcia dodatkowe
 • zaświadczenia lekarskie
Sprawy o podział majątku
 •  odpis wyroku rozwodowego
 • dokumenty potwierdzające skład majątku, np. odpisy ksiąg wieczystych nieruchomości (albo chociaż numery ksiąg wieczystych), faktury i umowy dotyczące zakupu ruchomości, dowody rejestracyjne samochodów
 • faktury i umowy dotyczące czynionych nakładów (zarówno z majątku wspólnego na osobiste majątki małżonków, jak i z majątków osobistych małżonków na majątek wspólny)
 • niekiedy dokumenty dotyczące firmy (zarówno tej prowadzonej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jak i spółki)
Sprawy o dział spadku
 •  odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku/wypis z aktu poświadczenia dziedziczenia
 • dokumenty potwierdzające skład majątku spadkowego, np. odpisy ksiąg wieczystych, dowody rejestracyjne samochodów, wyciągi z rachunków bankowych
 • niekiedy dokumenty dotyczące firmy (zarówno tej prowadzonej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jak i spółki)
Sprawy medyczne
 • dokumentacja medyczne
 • opinie biegłych/lekarzy
 • umowy zawarte z placówką/lekarzem
Sprawy spadkowe
 • akty stanu cywilnego – odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu
 • testament – o ile został sporządzony przez spadkodawcę
 • dokumenty potwierdzające skład masy spadkowej (księgi wieczyste, wyciągi z rachunków spadkodawcy, dowody rejestracyjne i in.)
Sprawy dotyczące nieruchomości (zniesienie współwłasności, zasiedzenie i in.)
 • odpisy ksiąg wieczystych (lub chociaż numery ksiąg)
 • wypisy i wyrysy z rejestru gruntów
 • mapy ewidencyjne, geodezyjne
 • dokumenty podatkowe (np. decyzje o podatku od nieruchomości, dowody wpłaty podatku)
 • wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego
 • projekty architektoniczne
Sprawy dotyczące umów
 • umowa
 • aneksy do umowy
 • załączniki do umowy
Sprawy windykacyjne
 • umowa
 • faktury
 • potwierdzenia wpłat
 • korespondencja, także mailowa (z której może wynikać zobowiązanie do zapłaty, termin płatności, potwierdzenie płatności i in.)
 • po zakończonym postępowaniu sądowym – wyrok lub nakaz zapłaty wydany przez sąd
 • w postępowaniu egzekucyjnym – wszelkie pisma wysyłane przez komornika
Sprawy dotyczące spółek
 • KRS (przynajmniej numer KRS)
 • umowa spółki / statut spółki
 • uchwała lub uchwały których ma dotyczyć porada
 • sprawozdania finansowe i bilanse

Powyżej wymieniamy tylko przykłady dokumentów jakie mogą być potrzebne, o tych koniecznych do Twojej sprawy na pewno porozmawiamy na spotkaniu i konkretnie wskażemy Ci jakie dokumenty powinieneś zgromadzić.