Tag: kary

Zmiany kodeksu karnego – surowsze kary i nowe przestępstwa

Jedną z podstawowych prawd, jakiej naucza polityka kryminalna jest, że o przestrzeganiu prawa nie decyduje surowość kary lecz jej nieuchronność. Obecny ustawodawca jakby nie znał tej zasady i wprowadził właśnie kolejne zmiany kodeksu karnego. Wprowadzone zmiany kodeksu karnego przewidują zaostrzanie kar w każdym wymiarze – długości kary, wysokości…