Sprawy rozwodowe i inne związane z ustaniem związku małżeńskiego

Rozwodzisz się i szukasz pomocy prawnej?

Przechodząc przez ten niewątpliwie trudny etap, jakim jest rozwód, warto mieć u swojego boku dobrego adwokata. Dzięki swojemu doświadczeniu może on bezboleśnie przeprowadzić Cię przez wszystkie meandry prawa rodzinnego, dbając jednocześnie o Twój interes.

Sprawy rozwodowe prawnik kraków

Rozwodu nikt nie planuje, dlatego niezależnie od tego jakie są  jego przyczyny, wielu ludzi traktuje go jako osobistą porażkę. Wybór właściwego adwokata jest niezwykle istotny, szczególnie przy skomplikowanych sprawach rozwodowych. Wynika to z faktu, że adwokat ten będzie musiał w trakcie całego postępowania zapewnić kompleksową pomoc, która często będzie wychodziła poza standardowo rozumiane wsparcie prawne. Żadna szkoła prawa nie nauczy prawnika odpowiedniego podejścia do klienta i biegłości w analizie sytuacji rozwodzącego się małżeństwa, dlatego niezwykle istotne jest tutaj doświadczenie i stały kontakt z tego typu sprawami.

Profesjonalny pełnomocnik prowadzący sprawę rozwodową z ramienia kancelarii PBKB Adwokaci zapewnia wsparcie m.in w następujących kwestiach:

 • Zaplanowanie bezpieczeństwa finansowego w trakcie rozwodu i bezpośrednio po nim

  Przed rozwodem zawsze należy zadbać o to aby środki finansowe jakimi dysponujemy pozwoliły nam na normalne funkcjonowanie w tym okresie. Niemniej istotne jest zaplanowanie bezpieczeństwa finansowego po rozwodzie. W naszej kancelarii możesz liczyć na wsparcie w tym zakresie. Wspólnie możemy przeanalizować wszystkie koszty jakie mogą pojawić się w trakcie rozwodu oraz po nim i zestawić je z Twoimi źródłami utrzymania. Po takiej analizie udzielamy porad i wskazówek które wynikają bezpośrednio z naszego doświadczenia. Zawsze jasno i dokładnie określamy koszty prowadzenia sprawy jak również wszystkie dodatkowe koszty jakie się pojawią lub mogą się pojawić w trakcie konkretnej sprawy rozwodowej. Pozwoli to już na samym początku poczuć się pewniej.

 • Uzgodnienie optymalnej strategii działania, która ograniczy stres i zaangażowanie klienta w sprawę rozwodową

  Doświadczony adwokat z naszej kancelarii opracowuje, w uzgodnieniu z Tobą, optymalną strategię działania której elementem będzie strategia procesowa. Jest to niezwykle istotny element działań jakie muszą być podjęte zwłaszcza w skomplikowanych sprawach. Część z tych ustaleń zawsze odzwierciedlona zostaje w pozwie rozwodowym lub odpowiedzi na taki pozew.

 • Przygotowanie dopracowanego pozwu rozwodowego/odpowiedzi na pozew

  Pozew rozwodowy i odpowiedź na pozew to najistotniejsze pisma procesowe w trakcie całej sprawy rozwodowej. Należy w nich zawrzeć wszystkie istotne fakty, twierdzenia i dowody. W przeciwnym razie sąd zgodnie z przepisem art. 207 § 6 k.p.c. może je pominąć. Dlatego też pisma te powinny być dokładnie przemyślane i dopracowane.

  Nasi adwokaci przygotowują pozwy lub odpowiedzi na pozwy zgodnie z ustaloną strategią, w ścisłej współpracy z klientami. Skupiamy się na odpowiedniej argumentacji, dobieramy właściwe dowody i wskazujemy odpowiednie fakty, dbając jednocześnie o odpowiednią retorykę. Wszystko to wpływa na wysoką jakość przygotowywanych przez nas pism.

 • Zabezpieczenie kontaktów z dziećmi i alimentów już na etapie postępowania rozwodowego lub przed nim

  Odcięcie od środków finansowych lub ograniczanie kontaktów z dziećmi to często pojawiające się zachowania wśród skłóconych, rozwodzących się małżonków.
  Zarówno w jednej jak i drugiej sytuacji doświadczony prawnik może podjąć działania, które zabezpieczą pokrzywdzonego małżonka przed nierówną grą.

 • Analiza działania klienta pod kątem zidentyfikowania zachowań które mogą wpłynąć niekorzystnie na sprawę

  W zależności od tego jak bardzo zaawansowany jest rozpad małżeństwa i jakie są relacje pomiędzy rozwodzącą się parą pewne działania i zmiany w życiu warto odwlec w czasie do formalnego zakończenia się sprawy o rozwód Kraków, podziału majątku czy ust