Sprawy o podział majątku Kraków

Nie możesz się porozumieć z byłym małżonkiem w sprawie podziału majątku?

Przy nasilonym konflikcie pomiędzy małżonkami, najczęściej zaraz po zakończeniu batalii rozwodowej, bez czasu na regenerację i zebranie sił, muszą oni zmierzyć się z koniecznością uregulowania spraw majątkowych. Wydawałoby się, że sprawy dotyczące majątku nie będą angażowały uczestników aż tak emocjonalnie. Jednak nic bardziej mylnego! Sprawy o podział majątku Kraków to drugie, zaraz po rozwodzie, najtrudniejsze sprawy zarówno pod względem merytorycznym, ale i emocjonalnym dla Klientów.

Oczywiście nie wszystkie sprawy są skomplikowane i wymagają zaangażowania adwokata, nie zawsze potrzebne będzie także postępowanie sądowe. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby osoby zainteresowane wspólnie ustaliły warunki podziału. Nie muszą nawet podpisywać umowy – po prostu mogą się podzielić ruchomościami. Warto jednak pamiętać, że w przypadku gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, niezbędne będzie zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.

Rzeczywistość jednak może być mniej kolorowa –sprawy podziałowe często powodują zderzenie wzajemnych żądań i roszczeń najczęściej byłych już małżonków, szczególnie w sprawach gdzie majątek jest pokaźny.

Gdzie się mogą pojawić problemy?

Szczególnie skomplikowane sprawy o podział majątku zdarzają się w przypadkach, gdy konieczne okazuje się podzielenie lub rozliczenie nakładów dotyczących:

 • nieruchmości,
 • spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowegoPodział Majątku Kraków prawa do lokalu,
 • prawa najmu,
 • gospodarstwa rolnego,
 • rzeczy nabytych przez zasiedzenie,
 • akcji i udziałów w spółkach,
 • akcji pracowniczych,
 • wkładu do spółki z majątku wspólnego,
 • środków zgromadzonych na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego,
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez zakład ubezpieczeń społecznych,
 • posiadania,
 • rozliczenia budowy na cudzym gruncie,
 • praw majątkowych takich jak np. prawo do kwatery stałej, odprawy mieszkaniowej, prawa wynikające z umowy leasingu, renomy przedsiębiorstwa i in.

Jak możemy pomóc?

W sprawach podziałowych najważniejsza jest wstępna analiza składu majątku. Coś co wydaje się oczywiste nie zawsze takie okazuje się po odniesieniu stanu faktycznego do obowiązujących przepisów. W trakcie pierwszego spotkania uzyskujemy od klienta wstępne informacje, jaki majątek małżonkowie posiadają. W dalszej kolejności analizujemy, czy wszystkie składniki wymienione przez klienta faktycznie będą należały do majątku wspólnego podlegającego podziałowi. Staramy się także w jasny sposób wyjaśnić które i z jakich przyczyn składniki nie będą przedmiotem postępowania podziałowego, bowiem należą do majątku osobistego jednego z małżonków. Zdziwienie klientów najczęściej budzą informacje, że majątkiem wspólnym nie są: majątek spółki cywilnej, nieruchomość nabyta ze środków pochodzących ze sprzedaży innej nieruchomości będącej własnością jednego z małżonków, wspólnie wybudowany dom na nieruchomości jednego z małżonków i in.

Po zweryfikowaniu składu majątku wspólnego, kolejnym krokiem jest ustalenie wartości poszczególnych składników majątku. Na wstępnym etapie wystarczy ustalenie orientacyjnej wartości, bowiem w postępowaniu sądowym najczęściej (wobec sporu uczestników) i tak będzie przeprowadzony dowód z opinii biegłego do wyceny ruchomości lub / i nieruchomości, z zakresu wyceny wartości przedsiębiorstwa, czy też księg