Odszkodowania za błędy medyczne
Kraków

Precyzyjna pomoc doświadczonego prawnika w sprawach o błędy medyczne będzie bezcenna.

Na przestrzeni ostatnich lat coraz więcej pacjentów zaczyna sobie uświadamiać to że ich leczenia powinno być prowadzone zgodnie ze ściśle określonymi standardami i sztuką lekarską. W konsekwencji czego znacząco wzrosło zinteresowanie sprawami o odszkodowania za błędy medyczne. Kraków to siedziba wielu specjalistycznych i uznanych placówek medycznych, jednak z rozmów z klientami wiemy że tutaj również lekarze nie są nieomylni. Byłoby na pewno  łatwiej gdyby każdy pacjent mógł samodzielnie walczyć o swoje prawa przed sądami i innymi instytucjami. Praktyka pokazuje jednak, że sprawy o błędy medyczne są tematem skomplikowanym i osoby które poważnie myślą o dochodzeniu swoich praw i walce o odszkodowanie powinny skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika. Pacjenci działający samodzielnie, często po pierwszej odmowie ze strony placówki medycznej rezygnują z dalszego dochodzenia przysługujących im roszczeń, a możliwości dochodzenia roszczeń jest zdecydowanie więcej. Dzięki wsparciu profesjonalnego pełnomocnika z kancelarii PBKB Adwokaci, posiadającego doświadczenie w sprawach medycznych, pacjenci czują się pewniej i bezpieczniej w sporach przeciwko lekarzom czy szpitalom.

W sprawach o błędy medyczne działamy zgodnie ze spójnym i uporządkowany planem. Pozwala on klientom zrozumieć cel i zasady naszego działania, dzięki temu czują się pewniej.

I. Precyzyjna analiza sprawy

Kluczową kwestią w sprawach o błąd medyczny jest dokonanie właściwej analizy sprawy, zarówno pod Odszkodowania za błędy medyczne Krakówkątem prawnym, jak i medycznym. Najważniejsza będzie dla nas dokumentacja medyczna, najlepiej pełna – ze wszystkich etapów leczenia. Ogromną wiedzę będziemy mogli uzyskać po spotkaniu z pacjentem. Relacja pacjenta będzie kluczowa szczególnie z punktu widzenia roszczenia o zadośćuczynienie. Jako kancelaria z doświadczeniem w sprawach medycznych, pomimo, że niekiedy jesteśmy w stanie już wstępnie ocenić sprawę na podstawie przekazanych nam dokumentów, zawsze angażujemy lekarza odpowiedniej specjalizacji, który dokona pełnej analizy dokumentacji medycznej. W tych sprawach szczególnego znaczenia nabiera znane powiedzenie, że „diabeł tkwi w szczegółach”. Wychodzimy z założenia, że prawnicy są od prawa, a od medycyny są lekarze. Zawsze dbamy o to, aby nie generować po stronie pacjenta dodatkowych kosztów – a przecież bezpodstawny pozew o zapłatę niejednokrotnie ogromnych sum może obciążać pacjenta sporymi kosztami sądowymi. Dlatego w tym pierwszym etapie stawiamy na wstępną ocenę zasadności roszczeń pacjenta. „Zielone światło” od lekarza rozpoczyna kolejny etap przedsądowy.

II. Wezwanie do zapłaty/zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela

Etap przedsądowy jest odformalizowany i polega na poinformowaniu placówki medycznej o roszczeniu oraz wezwaniu jej do zrealizowania żądań pacjenta. Na tym etapie nie jest konieczne przedstawienie konkretnych dowodów, jednak warto dobrze sformułować jego treść powołując argumenty prawne, ale też uzasadnienie faktyczne. Skierowanie wezwania do zapłaty jest faktycznym wstępem do podjęcia rozmów w przedmiocie ewentualnej wypłaty odszkodowania (lub ustalenia innego sposobu zadośćuczynienia żądaniom pacjenta – najczęściej pojawiającą się ze strony placówki propozycją jest propozycja przeprowadzenia naprawczych zabiegów – o ile oczywiście są możliwe).
Warto pamiętać, aby w wezwaniu zażądać informacji w zakresie ubezpieczyciela i numeru polisy placówki (nie każda placówka udostępnia powszechnie takie informacje). Pacjent poszkodowany błędem medyczny może (ale nie musi, bowiem tak czy inaczej placówka powinna poinformować ubezpieczyciela o zgłoszonym roszczeniu pacjenta) zgłosić szkodę bezpośrednio u ubezpieczyciela. Coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych wychodzi naprzeciw potrzebom poszkodowanym i umożliwia zgłaszanie szkody poprzez strony internetowe (od razu przy zgłoszeniu można dołączyć stosowne dokumenty).

III. Przeprowadzenie negocjacji / postępowanie likwidacyjne

W sprawach, w których jest tylko taka szansa, podejmujemy rozmowy negocjacyjne z placówką. Wychodzimy z założenia, że ugoda wypracowana wspólnie przez strony konfliktu ma większe szanse realizacji. Strony chętniej wykonują zobowiązania, na kt